Valmennuslinja

Elixiria Sportin valmennus- ja ohjaustyötä ohjaavat vahvasti seuran arvot. Ne näkyvät jokaisen seuran liikkujan harrastustoiminnassa niin arjen kuin juhlankin hetkinä. 

Valmennuksen punaisena lankana toimii yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Jokainen seuran harrastaja kulkee polkuaan elixirialaisena yhdessä määriteltyjen pelimerkkien mukaisesti. Valmentajat ja ohjaajat tekevät yhteistyötä ja ristiinvalmentavat joukkueita yhteisten toimintatapojen juuruttamiseksi ja yhteisöllisyyttä edistääkseen. Kun seurassa toimivat aikuiset ovat tuttuja harrastajille, on myös ryhmän vaihtaminen helpompaa tilanteen niin vaaatiessa.

Seuran valmennusjärjestelmästä vastaa voimistelutiimi. Voimistelutiimi kehittää ja seuraa Elixirian valmennusjärjestelmää, huolehtii joukkueiden välisen yhteistyön toteutumisesta sekä liikeportaiden avulla mallintaa seurassa tietyssä iässä opeteltavia taitoja. Voimistelutiimi määrittelee yhdessä seuran vastuuvalmentajien kanssa joukkueiden harjoitusmäärät ikä- ja taitotaso sekä toiveet huomioiden Voimisteluliiton urapolkua hyödyntäen.

Yhteisöllisen ilmapiirin ja avoimen seurakulttuurin myötä valmentajat sekä ohjaajat tutustuvat toisiinsa ja pystyvät hyödyntämään toistensa vahvuuksia muutenkin, kuin järjestetyn joukkueyhteistyön kautta. Kaveria autetaan pyydettäessä ja tilanteen tullen, eikä ketään jätetä yksin.

Voimisteluliiton koulutuspolun lisäksi seurassa kehitetään osaamista sisäisten koulutusten, valmentajien palaverien sekä vertaistutoroinnin avulla. Työkaluna tutoroinnissa hyödynnetään Voimisteluliiton Opitaan yhdessä! -materiaaleja.

Valmennuslinjausta kehitättessä ja toteutettaessa kuunnellaan harrastajien perheistä tulevaa palautetta ja muokataan toimintaa tarvittaessa sitä hyödyntäen. Seuratoiminnan oikeellisuutta ohjaa Voimisteluliiton eettiset periaatteet. Lisäksi seuran kaikki valmentajat ovat perehtyneet epäasiallisen käytöksen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn käymällä Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutuksen.