Arvot

Elixiria Sportin seurayhteisön arvot

Elämykset

Elixiria Sportin yksi tärkeimmistä arvoista on vaalia kaikentasoisten ja -ikäisten liikkujien elämyksiä. Ihmisen elämykset säilyvät muistissa koko eliniän ajan, joten haluamme olla yhdessä toteuttamassa ja ikuistamassa niitä. Haluamme, että jokainen liikkuja saa kokea meillä arkipäivän onnistumisia ja kilpapuolella päästä tavoittelemaan unelmiaan. 

Avoimuus ja yhteisöllisyys

Jokainen seuran jäsen on meille tärkeä. Haluamme luoda Elixiriaan vahvan ja osallistavan seurahengen. Yhteisöllisten tapahtumien, leirien ja treenipäivien ansiosta ME-henki vahvistuu seuran kaikkien liikkujien ja toimijoiden välillä.

 Haluamme pitää seuran tiedottamisen avoimena ja ajantasaisena. Pidämme avointa ja rehellistä keskusteluyhteyttä kaikkien osapuolien välillä ehdottoman tärkeänä.

Ilon kautta ja liikkujan ehdoilla

Elixiriassa tehdään asiat ilon kautta ja uskomme, että positiivisuus kantaa pitkälle. Haluamme tuoda liikkujillemme eloa ja elinvoimaa jokaiseen päivään.

Haluamme tarjota jokaiselle paikan liikkua ja sopivan ryhmän harrastaa liikkujan omat toiveet sekä taito- ja ikätaso huomioiden.

Tavoittellisuus ja toiminnan kehittäminen

Elixiria Sport haluaa olla innovatiivinen ja ajantasainen voimisteluseura.  Pyrimme laajentamaan ja monipuolistamaan toimintaamme resurssien ja jäsenmäärän lisääntyessä. Haluamme kehittää liikkujiemme fyysisiä ominaisuuksia sekä liikunnallisia perustaitoja, unohtamatta liikunnan positiivisia vaikutuksia psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Elixiria Sportissa kehitys näkyy liikkujien lisäksi myös kaikkien seuratoimijoiden kouluttautumisena sekä seuraorganisaation kehittymisenä.

Haluamme saada seuramme liikkujat pysymään mukana seuratoiminnassa pitkään. Haluamme olla menestynyt voimisteluseura kilpapuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja tarjota jokaiselle mahdollisuuden haastaa ja kehittää itseään taitotasosta riippumatta.

Laatu ja ammattimaisuus

Elixiria Sport pyrkii luomaan yhtenäiset suunnitelmat, toimintatavat ja linjaukset koko seurassa sekä seuraamaan ja analysoimaan toiminnan tasalaatuisuutta. Haluamme olla tietoisia liikkujiemme tyytyväisyydestä toimintaamme ja antaa kaikille mahdollisuuden palautteenantoon.

Elixiria Sportin toiminnasta vastaa ammattitaitoiset ja vastuulliset valmentajat ja ohjaajat. Elixiria Sport pyrkii tarjoamaan valmentajilleen ja ohjaajilleen mahdollisuuden jatkokouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan laadun ja ammattitaidon ylläpitämiseksi. 

Terveys ja turvallisuus

Haluamme edistää koko perheen terveyttä pyrkimällä tarjoamaan kaikenikäisille liikkujille monipuolisesti erilaisia harrastusvaihtoehtoja. Haluamme kohdata ihmisen  kokonaisuutena ja edistää liikkujien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Haluamme taata jokaiselle liikkujalle turvallisen paikan harrastaa seurassamme. Laadukkaiden olosuhteiden sekä ammattitaitoisten seuratoimijoiden avulla edistämme turvallista liikkumista.