Hyvä hallinto

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

(Suomen Olympiakomitea, 2023)

Seuran toimintaa ohjaa yhdistyslaki.

Johtaminen ja toimenpiteet

Elixiria Sportin vastuullisuutta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus apunaan seuran toiminnanjohtaja. Johto varmistaa, että alla olevat toimenpiteet toteutuvat jatkuvasti mahdollisimman pienillä viiveillä.

  • Seuran henkilöstön työsopimukset ovat ajantasaiset ja henkilöstö on perehdytetty toimenkuvien mukaisiin työtehtäviin.
  • Uudelta lasten kanssa töitä tekevältä työntekijältä vaaditaan rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.
  • Yhdistyksen säännöt ovat ajantasaiset ja kaikkien luettavissa.
  • Yhdistyksen tietosuojaseloste on ajantasainen.
  • Seuran toimintakäsikirja ja talousohjesääntö ovat nykyhetken mukaiset.
  • Elixiria Sport noudattaa Tähtitason mukaisia vastuullisuustoimia seuran jokapäiväisessä toiminnassa.

Ongelmanratkaisupolku

Mikäli seurassa tapahtuu sen toimintaan kuulumattomia epäkohtia, edetään asian kanssa onelmanratkaisupolun mukaisesti.

Mikäli ongelmanratkaisupolku ei sovi tilanteen käsittelyyn, voi viestin välittää seuralle myös lomakkeen kautta.