Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

(Suomen Olympiakomitea, 2023)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ilmenee Elixiria Sportissa?

Elixiria Sport järjestää toimintaa monille eri ikäisille ja eri tavoitetasoilla harrastaville ryhmille. Seuran toimintaan voi hakeutua riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta.

Joukkueisiin ja ryhmiin integroidaan osallistujia hyvinkin erilaisilla taustoilla. Mikäli harrastaja tai hänen perheensä kokee tarvitsevansa erityisryhmän tukea ympärilleen tai ohjaaja / valmentaja sitä erityisesti suosittelee, pystyy Elixiria Sport ohjaamaan liikkujia eteenpäin myös muihin voimistelu- ja urheiluseuroihin soveltaviin ryhmiin.

Vähävaraisten perheiden tukemiseksi Elixiria Sport tarjoaa puolivuosittain vapaaoppilaspaikkoja hakemusten perusteella.

Yhtenäinen harrastustoiminta

Seuran toimintoihin on luotu yhtenäisiä linjoja, jotta harrastuksia voidaan tarjota mahdollisimman tasalaatuisesti eri ryhmille ja joukkueille.

Harrasteliikunnan ryhmissä toteutetaan kunkin tuntituotteen alla tiettyjä elementtejä, jotta lapset pääsisivät harjoittelemaan tiettyjä taitoja kaudena aikana. Lisäksi tunneilla noudatetaan tiettyä tuntirakennetta oppimisen mahdollistamiseksi.

Joukkuevoimistelussa joukkueiden kausisuunnitelmissa otetaan huomioon Elixiria Sportin oma liikeportaikko. Näin varmistetaan tiettyjen ominaisuuksien ja liikkeiden harjoittelu iän sekä taitotason mukaisesti joukkueiden toiminnassa. 

Seuran kaikessa toiminnassa noudatetaan 1.1.2024 alkaen lasten voimistelun linjauksia.