Turvallinen toimintaympäristö

Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia koke­muksia. Jokaisen urheilun paris­sa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat ovat turvassa kiusaa­miselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen. 

(Suomen Olympiakomitea, 2023)

Pelisäännöt

Kaikki Elixiria Sportin joukkuevoimistelujoukkuueet sekä harrasteliikunnan ryhmät laativat toiminnalleen pelisäännöt jokaiselle kaudelle. Pelisäännöillä varmistetaan reilu ja odotusten mukainen toiminta arjessa kaikille joukkueen tai ryhmän jäsenille.

Seuran henkilöstö on laatinut yhdessä omat pelisäännöt valmennus- ja ohjaustoiminnalle. Sääntöjä tarkastellaan vuosittain.

Myös joukkueiden vanhemmat laativat säännöt omalle toiminnalleen lasten harrastamisen tueksi.

Henkilöstön ammattitaito

Seuran valmentajat ja ohjaajat ovat suorittaneet Et ole yksin sekä Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutukset. Koulutusten tarkoituksena on lisätä valmentajien ja ohjaajien tietoisuutta sekä tarjota ennaltaehkäisyn malleja henkisestä ja fyysisestä väkivallasta ja kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä, lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, lastensuojelusta ja itsemääräämisoikeutta vahvistavasta valmennuksesta.

Valmentajat ja ohjaajat osallistuvat urapolkunsa mukaisesti Voimisteluliiton ja seuran omiin koulutuksiin. Lisäksi osaamista voi kerryttää esimerkiksi liikunnan aluejärjestöjen tarjoamilla kokonaisuuksilla.

Seura ylläpitää henkilöstön koulutusrekisteriä, jonka avulla seurataan valmentajien osaamisen kehittämistä.

Turvallisesti treeneissä

Yksilötasolla jokaisesta seuran harrastajasta pidetään huolta läsnäoloseurannalla. Jokaisen tunnin ja harjoituksen aluksi tarkastetaan paikallaolijat ja merkataan ne seuran sisäiseen järjestelmään. Samasta järjestelmästä löytyy myös lasten huoltajien yhteystiedot epäselviä tilanteita varten.

Elixiria Sportin eri toimipisteillä tapahtuvalle toiminnalle on luotu ohjeistukset paikalle saapumiseen, pysäköintiin ja harjoituksien seuraamiseen. 

Jokaiselle harrastuspaikalle on laadittu oma pelastussuunnitelmansa. Elixiria Centerin suunnitelmasta vastaa Elixiria Sport ja muista tiloista Tampereen kaupunki. Seuran henkilöstölle pidetään vähintään kahden vuoden välein ensiapukoulutus, jossa kerrataan tärkeitä taitoja yllättäviä tilanteita varten.